• Intensjonen med barnehagen

  21/01/2019

  Å gi barna mange fine naturopplevelser.
  Å gi barna mulighet for allsidig fysisk aktivitet og lek.
  Å gi barna et trygt miljø med mye omsorg, glede og humor.
  Å gi barna mulighet til å utvikle vennskap og samhørighet.

  En helhetlig utvikling: En sunn kropp i et sunt legeme.