• Dagen i barnehagen

  19/01/2021

  Barnehagens åpningstid er: 07:15 - 16:45

  Dette er er de rammene vi holder oss innenfor. Vi synes det er viktig at dagsrytmen ikke er for detaljert, da dette vil være med å sette begrensninger for det vi gjør. Vi organiserer dagene slik det passer best for hver enkelt dag, men har selvfølgelig en del faste rutiner.

  07:15-08.00 Barna kommer, frilek inne

  08:15 Frokost, matpakke. 

   

  09:00-14:30 Kjernetid

  Gruppedeling, samlingsstund,utedag, tur, ulike aktiviteter.

  11:30 Formiddagsmat, matpakke.


  14:00 Fruktmåltid, matpakke + frukt (fra bhg)

  15:00-16:45 Lek i barnehagen, ute eller inne.

  16:45 Barnehagen stenger