• Søknad og priser for barnehageplass

  19/01/2021

  Søknad om plass i barnehagen må gjøres elektronisk via Lillestrøm kommunes hjemmeside. Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars.
  Det er samme skjema som benyttes for søknader i kommunale og private barnehager.

  Ta kontakt med styrer for evt. spørsmål.

  mail: styrer@lahaug.no


  Priser:

  Foreldrebetalingen følger makspris, priser fra 01.01.2021 er 3230,-

  Det gis søsken moderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 eller flere.